dijous, 10 de desembre de 2009

arquitectures humanes
Feu un recull d'images relacionades amb les "arquitectures humanes" dins el projecte Air Race.

mirada original: geometries


Realitzeu un treball fotogràfic que tingui com a tema les formes geomètriques.

Busqueu formes de l'entorn immediat (carrer, paisatge, habitació, etc) on les formes geomètriques siguin les protagonistes.


Nombre d'imatges: Heu de pujar al bloc un mínim de 5 fotografies.
Format: 13x18 cm o 18x13 cm
Resolució: 150 ppp
Arxiu: jpg
Títol: cada imatge ha de dur un títol suggerent, poètic o enigmàtic que obligui a pensar i a participar a l'espectador.
Etiquetes: mirada original, geometries.
Data límit d'entrega: dissabte 21 de desembre.