dilluns, 16 de novembre de 2009

mirada original: la llum


Realitzeu un treball fotogràfic que tingui com a tema la llum.

1. A partir de l'entorn immediat. Busqueu situacions de l'entorn immediat (carrer, paisatge, habitació, etc) on la llum sigui la protagonista. Cal que la imatge resultant mostri aquest paper protagonista de la llum i no dels objectes que la produeixen.
2. A partir de situacions creades per vosaltres. Ara es tracta de jugar amb la llum de manera voluntària creant vosaltres les condicions per a que es produeixin els efectes de llum (transparències, reflexos, superfícies reflectants, etc).

Nombre d'imatges: Heu de pujar al bloc un mínim de 5 fotografies de cada modalitat.
Format: 13x18 cm o 18x13 cm
Resolució: 150 ppp
Arxiu: jpg
Títol: cada imatge a de dur un títol suggerent, poètic o enigmàtic que obligui a pensar i a participar a l'espectador.
Etiquetes: mirada original, la llum.
Data límit d'entrega: dissabte 21 de novembre.