dimecres, 23 de setembre de 2009

fotografia creativa: la mirada original

Encàrrec
Fer un treball fotogràfic per trobar un punt de vista original de qualsevol situació o aspecte de la realitat. Utilitzar la fotografia, no per a "mostrar" la realitat sinò per a "crear" una nova realitat. Utilitzeu l'enquadrament, el punt de vista, l'angulació, la il·luminació, el pla detall,.... qualsevol recurs propi de la imatge per crear una realitat nova i original.
En aquest treball cal fer tot el contrari del que es pretén en el reportatge fotogràfic del barri on la fotografia té una funció documental, en aquest cas la fotografia té una funció més expressiva i estètica.

Nombre de fotografies: Un mínim de 10 fotografies
Mesures: 180x130 cm o 130x180 cm
Resolució: 150 ppp
Arxiu: jpg
Títol: Poseu com a títol de cada imatge el que aquesta us suggereix i amb una intenció "poètica".
Etiqueta: mirada original.
Data d'entrega: dissabte 30 de gener.

Abans de pujar les fotografies al bloc heu d'ajustar les mesures, la resolució, la saturació i els nivells.


dimarts, 22 de setembre de 2009

fotografia documental

Encàrrec:
Fer un reportatge fotogràfic documental sobre el barri de Sant Martí de Provençals. Heu de treballar com reporters gràfics per tal d'explicar amb imatges les característiques urbanístiques, arquitectòniques, monumentals i humanes del barri de manera que una persona de qualsevol lloc del món es pugui fer una idea bastant justa de com és Sant Martí de Provençals.

Nombre de fotografies: un mínim de 20 (aprox. 10 en format horitzontal i 19 vertical)
Mesures: 180x130 cm o 130x180 cm
Resolució: 150 ppp
Arxiu: jpg
Títol: Cada fotografia ha de tenir un títol que faci referència al lloc fotografiat, al que es veu a la imatge. Recordeu que aquest treball té un caràcter documental.
Etiqueta: fotografia documental.

Abans de pujar les fotografies al bloc heu d'ajustar les mesures, la resolució i els nivells.

Data de lliurament: 13 d'octubre